Rode lijst: Bedreigde vogelsoorten in Nederland

Bedreigde vogelsoorten

Lees hier waar je meer te weten komt over in Nederland bedreigde vogelsoorten.

Toelichting rode lijst van bedreigde vogelsoorten

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Nederland en Europa als geheel gaat al jaren achteruit.

Elke 10 jaar publiceert de Nederlandse overheid de 'Rode lijst' van diverse bedreigde planten- en diersoorten. Op basis van het onderzoek door Sovon worden de vogelsoorten die in Nederland dreigen uit te sterven in kaart gebracht. Elke vogel op de rode lijst krijgt een classificatie:  Verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, gevoelig. De Wet Natuurbescherming is er om te zorgen dat er maatregelen komen om te zorgen dat de vogeldiversiteit en aantallen zo veel mogelijk worden behouden en (weer) vergroot.

De rode lijst wil niet alleen zeggen dat een vogelsoort nog maar weinig voorkomt in Nederland. Het kan ook zijn dat er in korte tijd grote veranderingen in de populatie optreedt. Een voorbeeld hiervan is de huismus. Dit was traditioneel de meest voorkomende vogel in Nederland. Echter de afgelopen jaren is het aantal gehalveerd, wat wordt gezien als een ernstige bedreiging.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste websites die publiceren over de rode lijst van bedreigde vogelsoorten.

Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit

Officiele door de overheid vastgestelde rode lijst van bedreigde vogelsoorten.

Sovon

<nog uitwerken>

Vogelbescherming

???Nog uitwerken.

Wat gebeurt er om de biodiversiteit in Nederland te vergroten?

???nog uitwerken

Enkele bedreigde vogelsoorten in Nederland