Meest voorkomende vogelsoorten in Nederland

Meest voorkomende vogels in Nederland

Lees hier waar je snel en overzichtelijk te weten komt wat de meest voorkomende vogelsoorten in Nederland zijn.

Wat zijn de meest voorkomende vogelsoorten in Nederland?

Nederland is een vogelrijk land waar je veel soorten vogels kan vinden. Juist door de ligging aan zee in het westen en noorden, de aansluiting op het land in het oosten en zuiden is Nederland een echt vogelland. De waterrijke gebieden land inwaarts en het gematigd klimaat dat zowel voor wintergasten, zomergasten als doortrekkers aantrekkelijk is, maakt van Nederland een welkome plek voor veel voorkomende vogelsoorten (vogeldiversiteit).

De vogelpopulatie in Nederland fluctueert. De aantallen worden bijvoorbeeld beïnvloed door de (broed)seizoenen, veranderingen in het landschap, verstoringen zoals verkeer, maar zeker ook door veranderingen in het weer. Plotse hitte en vrieskoude zorgen voor verhuizing van vele vogels. Besef ook dat vogels op sommige momenten en gebieden in Nederland te vinden zijn, terwijl in andere perioden (helemaal) niet. Ook heeft de vogeltrek uiteraard veel invloed op wat er te vinden is aan vogels in elk seizoen.

Net als in veel landen in Europa lopen globaal gezien de aantallen vogels in Nederland de afgelopen 30 jaar terug en neemt de diversiteit af. Dit is een punt van zorg.

Tuinvogels
Specifiek het aantal in Nederland voorkomende tuinvogels dat gebruik maakt van tuinen wordt jaarlijks geschat op basis van de jaarlijkse tuinvogeltelling. Kijk op de website hoe je hieraan kunt meedoen.Deze wordt georganiseerd door de vogelbescherming en Sovon.

Vogelpopulatie per vogelsoort
Hoe krijg je een compleet overzicht? Hoeveel vogels zijn er? Wat zijn de meest voorkomende vogels in Nederland? Belangrijke bronnen, zoals de vogelgids van de vogelbescherming en de vogelatlas van Sovon bieden veel nuttige informatie over vogelaantallen, locaties en ook de ontwikkeling van aantallen vogels in de afgelopen decennia. Echter alleen als je de populatie per vogelsoort opvraagt. Je krijgt dus geen compleet overzicht waarop alle aantallen vogels in Nederland in een oogopslag te zien zijn. Wikipedia biedt wel een heel algemeen overzicht van aantallen vogels in Nederland en Belgie per soort, maar geeft slechts classificaties van aantallen en ook niet gesorteerd op meest voorkomende aantallen.

Enkele websites, zoals Rootz magazine willen nog wel de 10 meest voorkomende vogelsoorten in Nederland tonen, maar dan houdt het op. Veelal gebruiken sites de informatie van vogelvisie.nl om hun top 10 te tonen.

Er is eigenlijk maar een online bron waar je in een keer een overzicht van alle vogelsoorten de geschatte aantallen kunt vinden en dat is vogelvisie.nl. Daarnaast kun je met vogelatlas.nl enigszins inzicht krijgen:

Vogelvisie.nl

Op de website van vogelvisie vind je direct een overzichtelijk, handig en compleet overzicht van de 50 meestvoorkomende vogels in Nederland. Je vindt van elke vogel het aantal, van groot naar klein, gevisualiseerd in een grafiek.  Ga in het menu hiervoor naar 'Overzicht -> meest voorkomende vogels'.

Vogelatlas.nl

De online versie van de vogelatlas van Onderzoeksbureau Sovon is de ideale bron als je wil weten hoeveel vogels er van een soort op welke locaties in Nederland ongeveer voorkomen. Echter als je gelijk een overzicht wil hebben van de meest voorkomende vogels per soort, dan is dit niet direct voorhanden.

Als je op vogelatlas.nl in het menu kiest voor soorten , dan krijg je een overzicht van alle geschatte aantallen per vogelsoort te zien. Per soort vogel kun je doorklikken en zie je ook een indicatie van het aantal in het broedseizoen en het aantal in het winterseizoen. Echter de lijst met indicatoren bied helaas geen duidelijk beeld van de aantallen en is niet op aantal te sorteren.

Top 10 meest voorkomende vogels in Nederland