Online alfabetische vogelgids (A-Z) en per vogelfamilie

vogelvisie

Naar de online vogelgids van vogelvisie.nl:

Samenvatting

De online vogelgids van vogelvisie biedt een eenvoudig en prima hulpmiddel om de belangrijkste kenmerken van elke vogelsoort te zoeken en bekijken. De Online vogelgids bevat informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. Deze zijn overzichtelijk weergegeven. Elke vogelsoort wordt (ietwat) kort en bondig toegelicht op een afzonderlijke pagina waarin de belangrijkste kenmerken staan. Je kunt met links makkelijk navigeren. Afbeeldingen zijn helaas wat klein en karig.

vogelvisie

Over de online vogelgids van vogelvisie

De online vogelgids is eenvoudig van opzet. Je vindt informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. Deze zijn overzichtelijk alfabetisch weergegeven. Handig dat je de vogelsoorten kunt filteren op 'algemene soorten', 'vrij algemene soorten' en 'zeldzame soorten', waardoor het zoeken van de vogel vergemakkelijkt wordt omdat een groot deel van de vogels in de database minder vaak voorkomt in Nederland.

Elke vogelsoort wordt (ietwat) kort en bondig toegelicht op een afzonderlijke pagina waarin de belangrijkste kenmerken staan. Je kunt met links makkelijk navigeren van de ene vogelsoort naar de andere in dezelfde vogelfamilie. Van elke vogelsoort is het geluid te vinden.

Je kunt de vogelsoorten ook gesorteerd op wetenschappelijke naam, vogelfamilie of hoeveel er voorkomen in Nederland gepresenteerd krijgen om te zoeken. Van elke vogelsoort is tevens de status rode lijst, aantal broedparen en of er sprake is van een toe- of afname van de soort in Nederland opgenomen.

De online vogelgids van vogelvisie is een prima hulpmiddel om een vogel te zoeken en de belangrijkste kenmerken van elke vogelsoort te bekijken. Afbeeldingen zijn wat klein. Ook ontbreken foto's van soms de vrouwelijke en mannelijke variant. Fijn had geweest als ook de niet-volwassen exemplaren te zien zouden zijn.

Tips voor gebruik

Wil je alle vogelsoorten per familie bekijken, ga dan via het menu naar 'overzicht -> per familie' .

Als je snel en gevisualiseerd wil zien welke vogels het meeste voorkomen in Nederland, ga dan via het menu naar 'overzicht -> meest voorkomende soorten'.

Voor een compleet overzicht van vogelsoorten waar zorgen over het voortbestaan in Nederland zijn, kies je via het menu voor 'overzicht ->  rode lijst'.

Er is op vogelvisie.nl een korte handleiding waarin de opzet en de verantwoording voor het gebruik van gegevens op de site is opgenomen. Ga naar in het menu naar 'Overig -> Handleiding'.

Over vogelvisie

Het is niet bekend wie de website van vogelvisie.nl beheert. Wel is te zien wie heeft bijgedragen aan de vogelfoto's op de site en welke bronnen zijn gebruikt voor de vogelkenmerken die op de site te lezen zijn.

Naast de online vogelgids kun je met de 'vogelvinder' een voor jou onbekende vogelsoort vinden door een vragenlijst te doorlopen. Dit werkt redelijk snel en goed. Er is ook een forum waar je een foto van een voor jou onbekende foto kunt plaatsen zodat andere vogelaars kunnen helpen met determineren. Je kunt daarnaast op vogelvisie.nl met een quiz jouw vogelkennis toetsen.

Vogelvisie vogel herkennen
Vogelvisie vogel herkennen