Vogel vinden

vogelvisie

Vind een vogel met de vogelvinder van vogelvisie:

Samenvatting

Vogelvisie biedt je de mogelijkheid om snel een vogelsoort die je hebt gezien op te zoeken.
Dit werkt redelijk goed en anders dan veel andere vogelsites doordat de vogelvinder uitgaat van uitsluiting door meerkeuzevragen. Het werkt snel en gemakkelijk, echter je loopt hierdoor wel de kans dat je een kenmerk moet kiezen dat je niet weet, daardoor vastloopt en je vogel zoekt, maar niet vindt.

vogel vinden

Over de vogelvinder

Je vindt de vogelvinder van vogelvisie.nl door in het menu te klikken op 'Zoeken -> Vogelvinder'. Anders dan veel andere wijzen van determineren vindt vogelvisie een door jou waargenomen vogel door middel van uitsluiting op basis van opvolgende meerkeuzevragen: Je krijgt een beperkt aantal kenmerken van een vogel te kiezen, gaat naar de volgende vraag. Vragen gaan van algemeen naar steeds meer specifiek. Hierdoor vallen al snel vele vogelsoorten die in Nederland voorkomen af en blijft die vogel je zoekt over.

Het vinden van jouw vogel werkt op die manier snel en simpel. Nadeel is dat als je een gevraagd kenmerk niet weet (maar wel andere), je niet verder komt of een verkeerde uitsluiting kiest en vastloopt.

Tips voor gebruik

Heb je een vogel niet kunnen vinden? Dan is er een forum waar je een foto van een voor jou onbekende vogel kunt plaatsen zodat andere vogelaars jou helpen met het zoeken van jouw vogel.

Over vogelvisie

De Online vogelgids van vogelvisie bevat informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. Het is niet bekend wie de website van vogelvisie.nl beheert. Wel is te zien wie heeft bijgedragen aan de vogelfoto's op de site en welke bronnen zijn gebruikt voor de vogelkenmerken die op de site te lezen zijn.

Naast de 'vogelvinder' bevat vogelvisie.nl een online vogelgids. Je kunt daarnaast op vogelvisie.nl met een quiz jouw vogelkennis toetsen en verbeteren.

Vogel vinden met vogelkenmerken boompieper
Vogelvisie vogelkenmerken